Programme

function does not exist
function does not exist

Opening Remarks

function does not exist
function does not exist

Açılış Konuşması

function does not exist
function does not exist

Açılış Konuşması

function does not exist
function does not exist

Opening Remarks

function does not exist
function does not exist

Elektrik Şebekesinin Yönetiminde Batarya Depolama ve Diğer Enerji Depolama Alternatifleri

function does not exist
function does not exist

Battery Storage vs Other Storage Alternatives in Power Grid Management

function does not exist
function does not exist

Elektrik İletim / Dağıtım Şebekelerinde Batarya Depolama

“Depolama Sistemlerinin Analizi” Projesi

function does not exist
function does not exist

Battery Storage in Transmission / Distribution Grids

Analysis of Energy Storage Systems” Project

function does not exist
function does not exist

Ara

function does not exist
function does not exist

Break

function does not exist
function does not exist

Elektrik Dağıtımında Batarya Depolama

function does not exist
function does not exist

Battery Storage in Electricity Distribution

function does not exist
function does not exist

Batarya Depolama Araştırma Faaliyetleri

function does not exist
function does not exist

Battery Storage Research Activities

function does not exist
function does not exist

Enerji Modelleme ve Projeksiyonlarında Veri Yönetimi

“Enerji Veri Merkezinin Kurulması” ve “Uzun Dönemli Enerji Senaryoları ve Kapasite Geliştirme” Projeleri

function does not exist
function does not exist

Data Management in Energy Modelling and Projections

“Establishment of Energy Data Centre” and “Long Term Energy Scenarios and Capacity Building” Projects

function does not exist
function does not exist

Enerji Veri Toplama Teknolojileri

“Enerji Veri Merkezinin Kurulması” Projesi

function does not exist
function does not exist

Energy Data Collection Technologies

“Establishment of Energy Data Centre” Project

function does not exist
function does not exist

Ara

function does not exist
function does not exist

Break

function does not exist
function does not exist

Elektrik Üretiminde Veri Yönetimi

Hidroelektrik Santrallerinde Veri Toplama ve Yönetimi

function does not exist
function does not exist

Data Management in Electricity Generation

Data Collection and Management in Hydroelectric Power Plants

function does not exist
function does not exist

Elektrik Üretiminde Veri Yönetimi

Hidroelektrik Santrallerinde Veri Toplama ve Yönetimindeki En İyi Uygulamalar ve Bunların Operasyonel Verimlilik ve Enerji Verimliliği Açısından Etkileri

function does not exist
function does not exist

Data Management in Electricity Generation

Best Practices in Data Collection and Management at Dydroelectric Power Plants and Their Implications for Operational / Energy Efficiency

function does not exist
function does not exist

Enerji Sektöründe Dijitalleşme

“Enerji Sektöründe Dijitalleşme: Sırada Ne Var?”

function does not exist
function does not exist

Digitalisation in Energy Sector

“What’s Next in Digitalisation in Energy Sector?”

function does not exist
function does not exist

Avrupa Birliği IPA Programları Kapsamındaki Enerji Verimliliği Projeleri

function does not exist
function does not exist

Energy Efficiency Projects Under EU IPA Programs